Menu terloops

Privaatheidsbeleid


terloops se beleid ten opsigte van privaatheid en die beskerming van persoonlike inligting.

Privaatheidsbeleid

terloops se beleid ten opsigte van privaatheid en die beskerming van persoonlike inligting.

1. Inleiding

1.1. Ons besef hoe belangrik privaatheid vir jou is. As die verantwoordelike party, doen ons moeite om te verseker dat die gebruik van jou persoonlike inligting legitiem en in ooreenstemming met wetlike voorskrifte is, met inagneming van ons primêre doel: om ons diens en jou gebruikerservaring te verbeter op https://terloops.co.za/ (waarna verder in hierdie dokument verwys sal word as die “Webwerf”).

1.2. MultiChoice Africa Holdings B.V., ’n maatskappy wat onder Nederlandse wetgewing gestig is, met ’n registreerde kantoor by Tauruslaan 105, 2132 LS Hoofddorp, Nederland (Registrasienommer: 817885821) is die verantwoordelike party met betrekking tot jou persoonlike data (waarna verder in hierdie dokument verwys sal word as die “Verantwoordelike Party”).

2. Watter persoonlike inligting samel ons in?

2.1. Die kategorieë van persoonlike inligting mag die volgende insluit:

2.1.1. Aanmeldings (“Logs”): Ons mag inligting insamel oor jou aktiwiteite gekoppel aan die verkryging van toegang tot die Webwerf en die gebruik daarvan, hoofsaaklik in die vorm van bedienernavrae-aanmeldings (“server query logs”) wat spesifiek inligting oor die IP-adres en die tyd wanneer en die manier waarop die Webwerf gebruik word, mag insluit.

2.1.2. Koekies: Ons mag ook sekere inligting stoor wat met behulp van koekies ingesamel is – webbakens, adverteerder-identifiseerders en ander tegnologieë, insluitend advertensiedata. Vir meer volledige inligting oor koekies, raadpleeg asseblief die “Koekies”-afdeling in hierdie dokument.

2.1.3. Toestel- en webblaaier-inligting: Wanneer jy die Webwerf besoek, mag ons ook inligting insamel, hoofsaaklik deur middel van koekies, rakende die toestel en webblaaier wat jy gebruik. Dit sluit inligting in oor die toestel wat jy gebruik om toegang tot die webwerf te verkry, die model en instellings, bedryfstelsel, die soort webblaaier en voorkeurtaal.

2.1.4. Inligting oor jou ligging/lokasie: Wanneer jy die Webwerf gebruik, mag ons ’n verskeidenheid tegnologieë gebruik om te bepaal van waar af jy die Webwerf gebruik. Dit sluit in geografiese data vanaf jou toestel (wat gewoonlik gegrond is op jou GPS-ligging of IP-lokasie).

2.1.5. Kontakbesonderhede: Wanneer jy die Webwerf besoek, mag ons van jou kontakbesonderhede insamel soos jou naam en e-posadres.

2.1.6. Ander persoonlike inligting: Ons mag ook ander persoonlike inligting van jou versoek en insamel wanneer jy die Webwerf gebruik.

3. Hoe samel ons jou persoonlike inligting in?

3.1. Ons samel inligting in op die volgende maniere: aktief deur versoeke aan jou, passief vanaf jou toestel wanneer jy die webwerf gebruik, passief vanaf sosialemedianetwerke, en passief vanaf maatskappye in die MultiChoice-groep of geaffilieerde maatskappye en derdeparty-diensverskaffers.

3.2. Jy kry die geleentheid om toestemming tot die insameling en verwerking van persoonlike data te weier.

4. Wat is die doel van die dataverwerking?

4.1. Ons prosesseer inligting in die omvang wat nodig is om te verseker dat jy die Webwerf kan gebruik. Die doel van die dataverwerking is om toegang tot die Webwerf te verskaf, soos dit uiteengesit word in die Bepalings en voorwaardes.

4.2. Ons verwerk ook inligting vir die legitieme doeleindes van navorsing, analise, ontwikkeling, administrasie, tegniese ondersteuning en webwerfveiligheid.

4.3. Deur middel van koekies en soortgelyke tegnologieë word persoonlike inligting verwerk vir die doeleindes van bemarkingsdienste of die gebruik van die Verantwoordelike Party. Dit sluit reklame in wat gerig is op die spesifieke behoeftes en voorkeure van individue en groepe, byvoorbeeld vir aanlyn advertensies.

5. Wie is die ontvangers van jou persoonlike data?

5.1. Jou persoonlike inligting kan gedeel word met die volgende kategorieë van ontvangers:

5.1.1. geaffilieerde maatskappye van die Verantwoordelike Party, veral indien dit nodig is vir voortgesette instandhouding van en toegang tot die Webwerf; 

5.1.2. vertroude diensverskaffers wat ons aanbod verbeter en dienste aan jou verskaf, en wat optree op ons instruksie, insluitend gasheerverskaffers, platformontwikkelaars en analitiese diensverskaffers;

5.1.3. bemarkingsdiensverskaffers wat ons ondersteun in die promosie van die Verantwoordelike Party se dienste, insluitend bemarkingsagentskappe en bemarkingsdiensverskaffers vir sosiale media;

5.1.4. derde partye, insluitend regeringsliggame, howe en soortgelyke instansies, indien dit vereis word ter nakoming van die tersaaklike wetlike bepalings om ondersoek in te stel na potensiële oortredings van die reëls en regulasies van die diensverskaffing of om daardie reëls en regulasies af te dwing, om ons regte en bates te beskerm en die veiligheid te verseker van die Verantwoordelike Party en/of ons kliënte, werknemers en ander derde partye.

5.2. Sommige van die data-ontvangers waarna verwys word in afdeling 4.1 mag buite die grense van Suid-Afrika gesetel wees (waarna verder in hierdie dokument verwys sal word as ’n “Derde Land”).

5.3. Waar persoonlike data oorgedra word na ’n Derde Land, sal die Verantwoordelike Party seker maak dat die ontvanger van die persoonlike inligting onderworpe is aan toepaslike wetgewing, bindende korporatiewe reëls of ’n bindende ooreenkoms wat voorsiening maak vir ’n voldoende vlak van beskerming, gegrond op die wetlike bepalings van Afdeling 72 van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI).

6. Wat is jou regte?

6.1. Op enige gegewe oomblik terwyl ons oor van jou persoonlike inligting beskik of besig is om dit te verwerk, het jy, die data-subjek, die regte wat hieronder gelys word.

6.2. Reg van toegang – jy het die reg om ’n kopie te versoek van die persoonlike inligting van jou wat ons op rekord het. Toegang tot hierdie inligting mag onderhewig wees aan ’n administratiewe fooi indien jou versoek duidelik ongegrond, buitensporig of herhalend is.

6.3. Reg op akkuraatheid – jy het die reg om aan te dring daarop dat ons inkorrekte of onvolledige data oor jou wat ons op rekord het, regstel en/of bywerk.

6.4. Reg om vergeet te word – in sekere omstandighede kan jy versoek dat ons die data van jou wat ons op rekord het, uitwis.

6.5. Reg op die beperking van prosessering – waar sekere voorskrifte geld, het jy die reg om die verwerking van jou data te beperk.

6.6. Reg op draagbaarheid – jy het die reg om te versoek dat jou data waaroor ons beskik, oorgedra word na ’n ander organisasie of aan jou verskaf word in ’n formaat wat deur ’n masjien gelees kan word. 

6.7. Reg om beswaar te maak – jy het die reg om beswaar te maak of jou toestemming terug te trek vir sekere vorms van dataverwerking en -gebruik soos vir direkte bemarking.

6.8. Reg om beswaar te maak teen geoutomatiseerde prosessering – jy het die reg om beswaar te maak teen geoutomatiseerde prosessering, insluitend geoutomatiseerde proflilering behalwe indien sodanige profilering noodsaaklik is om ’n kontrak te sluit of hierdie funksionaliteit vereis word deur ’n kontrak tussen jou en ons – en ons die nodige maatreëls in plek sit om jou persoonlike inligting te beveilig.

6.9. Reg om te kla – jy het die reg om te kla en beswaar aan te teken indien jy rede tot kommer het oor die manier waarop ons jou persoonlike inligting insamel, gebruik of verwerk.

7. Hoe lank word die inligting gestoor?

7.1. Ons verwerk en stoor jou persoonlike inligting vir die periode waarbinne die inligting noodsaaklik is vir die legitieme doeleindes waarvoor ons dit benodig, maar nie nadat die statuut op die beperking van eise verstryk het nie.

8. Sekuriteit en veiligheid

8.1. Die veiligheid en integriteit van jou persoonlike data is ons hoogste prioriteit. Daarom pas ons die toepaslike tegniese en organisatoriese maatreëls toe om ’n voldoende vlak van inligtingsveiligheid te verseker. Ons maak gebruik van erkende tegnologiese standaarde om onregmatige toegang tot jou persoonlike data, die openbaarmaking of onbehoorlike gebruik daarvan, verlies, skade of vernietiging te verhoed.

9. Koekies

9.1. Ons aanlyn platform en selfoonapp gebruik koekies. In so verre as wat hierdie koekies nie dwingend noodsaaklik vir die voorsiening van ons aanlyn platform, selfoonapp en dienste is nie, sal ons jou vra om toestemming te gee tot ons gebruik van koekies wanneer jy die eerste keer ons aanlyn platform besoek of ons selfoonapp installeer en oopmaak.

9.2. ’n Koekie is ’n lêer met ’n identifiseerder (’n string letters en getalle) wat deur ’n webbediener aan ’n webblaaier gestuur word en deur die blaaier gestoor word. Hierdie identifiseerder word teruggestuur na die webbediener elke keer wanneer die blaaier versoeke vir die betrokke webbladsy van die bediener ontvang.     

9.3. Koekies kan of aanhoudende (“persistent”) koekies of sessie-koekies wees: ’n aanhoudende koekie word deur ’n webblaaier gestoor en bly geldig tot en met die bepaalde vervaldatum, tensy dit deur die gebruiker uitgevee word voor die vervaldatum;  
’n sessie-koekie, aan die ander kant, verval aan die einde van die gebruiker se sessie wanneer die webblaaier toegemaak word.

9.4. Koekies bevat nie gewoonlik enige inligting wat ’n gebruiker persoonlik identifiseer nie, maar persoonlike inligting wat ons oor jou stoor, mag gekoppel wees aan die inligting wat gestoor word in en verkry word deur middel van koekies.

9.5. Ons gebruik koekies vir die volgende doeleindes:

  • Verifikasie – ons gebruik koekies om jou te identifiseer wanneer jy ons aanlyn platform besoek en terwyl jy hierdie platform gebruik.
  • Status – ons gebruik koekies om ons te help vasstel of jy op ons aanlyn platform ingeteken is.
  • Verpersoonliking – ons gebruik koekies om inligting oor jou voorkeure te stoor en ons aanlyn platform vir jou te verpersoonlik.
  • Advertensies – ons gebruik koekies om ons te help om advertensies te vertoon wat vir jou relevant is.
  • Analise – ons gebruik koekies om ons te help om die gebruik en die doeltreffendheid van ons aanlyn platform en dienste te analiseer.
  • Akkuraatheid – ons gebruik koekies om ons te help verseker dat ons rekords volledig en op datum is.

9.6. Die inligting wat ons passief van jou toestel mag insamel, kan die volgende insluit: kontakbesonderhede, inligting oor jou toestel, webwerfgebruik, aantekenstatus, telefonie, ligging, unieke applikasiegetalle (sien paragraaf 9 hierbo) en enige ander inligting wat jy ons toelaat om, van tyd tot tyd, passief vanaf jou toestel in te samel. Die name van hierdie koekies verander van tyd tot tyd en soms van sessie tot sessie. Indien jy ’n navraag oor ’n spesifieke koekie het, kontak ons asseblief en verstrek die naam en waarde van die koekie sodat ons die doel daarvan kan identifiseer.

9.7. Ons diensverskaffers gebruik koekies en daardie koekies mag moontlik op jou rekenaar gestoor word wanneer jy ons aanlyn platform besoek. Die name van hierdie koekies verander van tyd tot tyd en soms van sessie tot sessie. Indien jy ’n navraag oor ’n spesifieke koekie het, kontak ons asseblief en verstrek die naam en waarde van die koekie sodat ons die doel daarvan kan identifiseer. Enige vrae? Stuur asseblief e-pos na: enquiries@multichoice.co.za

9.8. Die meeste webblaaiers laat jou toe om koekies te weier en koekies uit te vee. Die metodes om dit te doen wissel van blaaier tot blaaier, en van weergawe tot weergawe.
Jy kan egter die jongste inligting oor die blokkeer en uitvee van koekies by hierdie skakels vind:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome)

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-koekies-website-preferences (Firefox)

http://www.opera.com/help/tutorials/security/koekies/ (Opera)

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-koekies (Internet Explorer)

https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari)

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge)

Indien jy koekies blok vir hierdie aanlyn platform, mag dit wees dat jy nie alle funksies wat op die webwerf beskikbaar is, kan gebruik nie.

10. Laaste bepalings

10.1. Ons mag van tyd tot tyd hierdie privaatheidsbeleid aanpas. Indien ons dit doen, sal ons die aangepaste privaatheidsbeleid op die Webwerf publiseer.

10.2. Indien jy enige navrae rakende die verwerking van data deur die Verantwoordelike Party het, kontak asseblief ons databeskermingsbeampte by dpo@showmax.com of ons inligtingsbeamptle vir Suid-Afrika by privacy.dstvstreaming@multichoice.co.za.

10.3 Jy het die reg om ’n klag in te dien by die Inligtingsreguleerder van Suid-Afrika indien jy voel jou regte op privaatheid is geskend.

Die kontakbesonderhede vir die Inligtingsreguleerder (Suid-Afrika) is:

Algemente navrae: inforeg@justice.gov.za, SALU-gebou, Thabo Sehume-straat 316, PRETORIA Tel: 012 406 4818 Faks: 086 500 3351
Verdere inligting is beskikbaar by http://www.justice.gov.za/inforeg/.

Klagtes: POPIAComplaints.IR@justice.gov.za & PAIAComplaints.IR@justice.gov.za

10.4. Hierdie privaatheidsbeleid het op 1.11.2021 in werking getree.

10.5. Die vorige weergawe van hierdie privaatheidsbeleid is hier beskikbaar.

Wat, waar en wanneer?

Ons kies en keur die beste plaaslike en internasionale sepies, reeks en flieks om nou op Showmax, DStv en Netflix te kyk.

Sien ook Meer

Jy sal hou van:

15

Van ‘Bridgerton’ tot ‘Shaka iLembe’: 15+ periodedramas om nou te kyk

Van die Shelby-broers se bloederige vuiste in ‘Peaky Blinders’ tot dáái koetstoneel in die derde seisoen van ‘Bridgerton’. Hier is ons keur van die beste periodedramas wat jy tans kan stroom. 

Meer
18

Wat om te kyk: 18+ epiese boeke wat in TV-reekse omskep is

Soveel boeiende boeke wat omskep is in soveel skitterende TV-reekse. Hier is ons keur van dié reekse wat jou gaan bekoor, inspireer en ontroer.

Meer

Redakteurskeuse vir Junie 2024: Grootse ‘House of the Dragon’ keer terug, Federer se finale dae, Celine Dion se stryd, en nog

Wat om te kyk: Roerende dokkies oor Celine Dion en Roger Federer, die tweede seisoen van die epiese 'House of the Dragon' en deel twee van 'Bridgerton' se derde seisoen tel onder my keur van TV-vermaak vir vandeesmaand se redakteurskeuse.

Meer

Jou ‘Diepe Waters’-gids vir Junie 2024

Daar is ’n skokkende voorval by die swemklub, Zelda is ongelukkig en ’n onwelkome gas verskyn op Sanet se drumpel. Dít en nog meer is waarna 'Diepe Waters'-kykers in Junie kan uitsien. Hier is ons handige kykgids.

Meer
Sien alle opsies