Menu terloops

Bepalings & voorwaardes


Wanneer jy hierdie webwerf besoek en gebruik, stem jy in om aan ons gebruikersvoorwaardes gebonde te wees.

Bepalings & voorwaardes

1. Inleiding

1.1. Die Bepalings en voorwaardes vervat in hierdie dokument, omskryf en definieer algemene bepalings en voorwaardes wat van tyd tot gewysig mag word (waarna verder verwys sal word as die “Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik”) en is van toepassing op persone (waarna verder verwys sal word as die “Gebruiker” of “jy”)
wat die webwerf besoek en gebruik by die volgende adres: https://terloops.co.za/ (waarna verder verwys sal word as die “Webwerf”). Dié Webwerf word bedryf deur MultiChoice Africa Holdings B.V.,’n maatskappy wat onder Nederlandse wetgewing gestig is, met ’n geregistreerde kantoor by Tauruslaan 105, 2132 LS Hoofddorp, Nederland (Registrasienommer: 817885821) (waarna verder verwys sal word as die “Administrateur” of “ons”). Die doel van die Webwerf is om gebruikers wat op video-op-aanvraagdienste (SVOD) ingeteken is, te help om gewilde inhoud wat in hul smaak val en aan hul voorkeure voldoen, te vind en te kies.

1.2. Deur toegang tot die Webwerf te verkry, bevestig jy dat jy die Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik gelees en verstaan het en aanvaar jy dat dit vir jou bindend is. Hierdie Bepalings en Voorwaardes is beskikbaar sodra jy toegang tot die webwerf verkry en begin om dit te gebruik.

1.3. Die reëls vir die prosessering van persoonlike data deur die Administrateur word omskryf en uiteengesit in die privaatheidsbeleid wat op die Webwerf beskikbaar is (waarna verder verwys sal word as die “Privaatheidsbeleid”).

2. Hardeware, sagteware en internettoegang

2.1. Jy aanvaar hiermee die risiko gekoppel aan die feit dat enige oordrag van data via die internet of enige ander kommunikasiestelsel, insluitend ’n draadlose stelsel, gepaard gaan met die risiko dat onwettige en ongemagtigde toegang tot hierdie data verkry kan word en dat dit onderskep, ontwrig of gemonitor kan word. Daarom word aanbeveel dat die nodige sagteware ter beskerming gebruik word en dat jy die nodige omsigtigheid aan die dag lê.

3. Aanvaarbare gebruik en lisensie

3.1. Toegang tot en gebruik van die Webwerf sowel as die inligting en materiaal beskikbaar op die Webwerf word slegs toegelaat indien dit wettig en vir privaat, nie-kommersiële doeleindes is (tensy relevante lisensiëringsbepalings en -voorwaardes, waarna in klousule 3.2 verwys word, anders bepaal ten opsigte van spesifieke sagteware en/of bronkode), onderhewig aan die Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik. Met ander woorde, jy mag slegs toegang tot die Webwerf verkry en dit, of enige van die inligting en materiaal beskikbaar op die Webwerf, gebruik op ’n wettige manier, vir jou privaat en nie-kommersiële doeleindes, in ooreenstemming met die Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik, en nie vir enige kommersiële of ander nie-privaat doeleindes nie, tensy jy vooraf ons skriftelike toestemming daartoe verkry het.

3.2. Toegang tot en gebruik van sagteware en/of bronkodes gepubliseer op https://terloops.co.za/ wat die standaardkennisgewing “Apache 2.0” of “GNU GPL” insluit of enige ander bekende gratis sagtewarelisensies is onderworpe aan die onderskeie lisensiëringsbepalings en -voorwaardes.

3.3. Jy mag die cache van die Webwerf stoor solank die doel van die cacheberging is om die oordrag of aflaai van die inhoud op die Webwerf meer doeltreffend te maak, en solank jy nie cachedata of -inhoud op enige manier hoegenaamd verander, reproduseer of daarmee inmeng nie, of andersins die cachedata of -inhoud op ’n manier gebruik wat nie deur ons gemagtig is in hierdie Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik nie, en op voorwaarde dat jy die cachedata of -inhoud bywerk of verwyder indien ons jou versoek om dit te doen.

3.4. Geen persoon mag die Webwerf raam (“frame”) op enige manier sonder ons skriftelike toestemming nie. Behalwe bona fide-soekenjinoperateurs en die gebruik van die soekfunksie wat deur die Webwerf voorsien word, mag geen persoon sonder ons skriftelike toestemming enige tegnologie of toepassings (soos webkruipers, webspinnekoppe, botte, oesbotte en skrapers) gebruik of probeer gebruik om die Webwerf te deursoek vir enige doeleindes nie.

3.5. Jy mag jou persoonlike menings, boodskappe en idees in enige forum op die  
Webwerf deel nadat jy geregistreer het om deel te neem aan die beoordeel van en/of puntetoekenning aan inhoud en die betrokke forum se bepalings en voorwaardes (indien enige) aanvaar het.

3.6. Jy onderneem om geen inligting of inhoud op die Webwerf te laai wat onwettig, lasterlik, teisterend, obseen, persoonlik, kommersiële reklame, bemarkingsmateriaal, godslasterlik, onwaar, vals, inkorrek, misleidend is of mag wees nie, of regte op privaatheid skend, of regte op intellektuele eiendom of enige ander regte of belange van ons, ons geaffillieerdes of van ’n derde party, of op enige manier skadelik is of mag wees nie.

3.7. Ons mag die plasings op en voorleggings aan die Webwerf bestuur om hierdie inligting op ’n geordende manier te laat verskyn, om te verseker dat plasings of voorleggings voldoen aan hierdie Bepalings en Voorwaardes, en vir enige ander rede wat ons as toepaslik beskou, hoewel ons geen verpligting het om dit te doen nie. Enige inhoud wat jy plaas, mag ons wysig, verwyder of weier om dit te plaas, hoewel ons geen verpligting het om dit te doen nie.

3.8. Om die Webwerf te bestuur, mag ons werknemers of ander persone aanwys om as moderators en administrateurs van die Webwerf (“Moderators”) op te tree. Jy stem in om die aanwysings van die Moderators te gehoorsaam rakende jou toegang tot en gebruik van die Webwerf.

3.9. Ondanks die bepalings van die voorafgaande klousules, is ons nie verantwoordelik vir enige inligting of inhoud wat deur jou of derde partye geplaas word op die Webwerf nie.

3.10. As jy enige inligting of inhoud op die Webwerf plaas, is jy verantwoordelik vir enige verlies, aanspreeklikheid of skade wat vir ons of geaffilieerdes mag ontstaan as direkte of indirekte gevolg van jou plasing op die Webwerf.

4. Webwerftoegangsfooi

4.1. Onderhewig aan die Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik, mag jy die Webwerf besoek en gebruik om meer uit te vind oor Terloops en sy aktiwiteite.

4.2. Die Webwerf mag skakels verskaf na ander webwerwe (insluitend ander webwerwe van die Administrateur) wat aan ander bepalings en voorwaardes vir gebruik onderhewig is.

4.3. In die toekoems mag ons toegangsfooie vir toegang tot en/of gebruik van die Webwerf hef. Indien ons besluit om dit te doen, sal ons jou vroegtydig van die voorgenome veranderinge ten opsigte van die Webwerf in kennis stel.

5. Hiperskakels

5.1. Ons mag hiperskakels na webwerwe plaas wat ons nie besit nie en ook nie deur ons beheer of gekontrolleer word nie (waarna verder verwys sal word as “Derdepartywebwerwe”). Sodanige hiperskakels verteenwoordig geen bevestiging, ondersteuning of goedkeuring van ons kant van die inligting of inhoud wat op sodanige Derdepartywebwerwe aangebied word nie.

5.2. Ons het geen invloed op die inligting of die inhoud wat op Derdepartywebwerwe aangebied word nie. Nie ons of die entiteite wat deur ons beheer word, of wat ons beheer nie (waarna verder verwys sal word as “Geaffilieerdes”) sal aanspreeklik wees vir enige gevolge van jou gebruik van sulke Derdepartywebwerwe nie, die onbeskikbaarheid daarvan, of die inligting en die inhoud wat daarop verkrygbaar is nie, en ook nie vir die verliese, aanspreeklikhede of skade wat mag ontstaan as gevolg van die aanteken op Derdepartywebwerwe deur die gebruik van skakels wat op die Webwerf geplaas is nie.

6. Sekuriteit en veiligheid

6.1. Dit is verbode om doelbewus of nalatiglik die Webwerf te ontwrig of daarmee in te meng (of om te probeer om die Webwerf te ontwrig of daarmee in te meng) of om die sekuriteit en/of stabiliteit van die Webwerf te benadeel, deur, byvoorbeeld, die gebruik van of die poging om gebruik te maak van destruktiewe kode [soos rekenaarvirusse, programfoute (“bugs”) en Trojaanse perde] of enige ander skadelike of destruktiewe komponente op die Webwerf of ons rekenaarbedieners en die rekenaarnetwerk wat ondersteuning aan die Webwerf verskaf.   

7. Vertroulikheid

7.1. Ons Privaatheidsbeleid definieer en omskryf die verskillende soorte persoonlike data wat ons verwerk gedurende jou gebruik van die Webwerf, asook die maniere waarop ons jou persoonlike data insamel en die redes waarom ons dit doen, hoe ons jou data gebruik en ander verwante sake. Lees asseblief ons Privaatheidsbeleid aandagtig om uit te vind wat ons praktyke is rakende jou persoonlike data en hoe ons hierdie data hanteer. Kontak ons asseblief indien jy meer gedetailleerde inligting of ondersteuning verlang.

7.2. Die bepalings en voorwaardes van ons Privaatheidsbeleid is ingesluit by hierdie Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik. Jy gee hiermee toestemming om gebonde te wees aan die bepalings van ons Privaatheidsbeleid asof dit volledig hier ingesluit is.

8. Regte op intellektuele eiendom en die gebruik van die domein

8.1. Alle vorms van intellektuele eiendom op die Webwerf, insluitend, maar nie beperk nie tot, sagteware, inligting, inhoud, grafiese elemente, databasisse, teks, uitleg, illustrasies, beelde, logo’s, handelsmerke, diensmerke, hiperskakels en domeine, ongeag of dit geregistreer is of nie (waarna verder verwys sal word as “Intellektuele Eiendom”) word besit deur ons of ons Geaffilieerdes, of is onder ’n lisensie aan ons Geaffilieerdes  beskikbaar gemaak.

9. Aanspreeklikheid

9.1. Die Webwerf word voetstoots verskaf, sonder enige waarborg of enige ander verpligtinge in so verre die wet dit toelaat. Die Administrateur is onder geen verpligting om ’n Webwerf te voorsien wat voldoen aan jou verwagtinge, foutloos is en voortdurend beskikbaar en toeganklik is nie.

10. Webwerfmodifiserings en wysigings van die Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik

10.1. Jy erken hiermee dat ons die Webwerf mag modifiseer of inligting, inhoud, dienste, toepassings en ander elemente van die Webwerf mag weerhou en veranderinge mag maak aan die IT-infrastruktuurvereistes wat noodsaaklik is vir die gebruik van die Webwerf of die inligting, inhoud, dienste en toepassings wat op die Webwerf beskikbaar is.

10.2. Alle magtigings wat onder hierdie Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik toegestaan word, is nie-eksklusief en onoordraagbaar.

10.3. Ons het die reg om hierdie Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik

 te enige tyd te wysig.

10.4. Ons mag van tyd tot tyd hierdie Bepalings en Voorwaardes wysig. Indien ons besluit om dit te doen, sal die gewysigde weergawe van die Bepalings en Voorwaardes op die Webwerf gepubliseer word.

11. Webwerfterminasie

11.1 Ons het die reg om die Webwerf of enige aspek daarvan te enige tyd te beëindig. Die Privaatheidsbeleid sal nie deur die terminasie van die Webwerf geraak word nie en sal van krag bly.

12. Die volle ooreenkoms en wysigings tot die ooreenkoms

12.1. Hierdie Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik saam met die wysigings daarvan wat van tyd tot tyd gemaak word, verteenwoordig die volle ooreenkoms tussen jou en ons rakende die gebruik van die Webwerf. Die bepalings en voorwaardes van ander produkte, dienste en webwerwe wat deur die Administrateur voorsien word, is onderhewig aan die bepalings en voorwaardes vir gebruik van sodanige
produkte, dienste en webwerwe.

12.2. Indien enige van hierdie bepalings ongeldig of onafdwingbaar word, sal alle ander bepalings van hierdie Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik steeds ten volle geldig en van krag bly.

13. Oortredings

13.1. Ons mag, sonder benadeling van ons ander regte, kompensasie eis van een en elke persoon wat hierdie Webwerf se Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik oortree of ongehoorsaam en daardeur enige vorm van verlies, aanspreeklikheid of skade aan ons kant laat ontstaan.

13.2. Enige moontlike toegewings van ons kant of die versuim om te presteer of enige regte of voorsienings daarvan af te dwing deur enigeen van die partye sal nie enige beperking of enige afstanddoening van enige reg(te) daarstel nie, of van enige wetlike bepaling(s) wat in sodanige geval van toepassing is nie. Jy sal skriftelik in kennis gestel word van enige moontlike afstanddoening van regte wat andersins ongeldig sou wees gegewe die uitdruklike gewilligheid om van spesifieke regte afstand te doen.

14. Kommunikasie

14.1. Wanneer jy aanteken op die Webwerf, sal ons op ons stelsel kyk om te bevestig of jy versoek het om nie kommunikasie van ons rakende ons produkte en/of dienste te ontvang nie. Indien jy nie sodanige kommunikasie van ons wil ontvang nie, gebruik die “teken uit”-opsie wat uiteengesit word en deel is van enige direktebemarkingskommunikasie wat ons aan jou stuur.

15. Vrywarings

15.1. Inligting, idees en menings wat op die Webwerf gepubliseer word, moenie as ons professionele advies of amptelike mening beskou word nie. Jy word aangemoedig om professionele raad in te win voor jy enige aksie onderneem op grond van of na aanleiding van inligting, idees of menings wat op die Webwerf verskaf is.

15.2. Tot die volle omvang wat die toepaslike wetgewing dit toelaat, maak ons geen voorstellings en verskaf ons geen waarborge, uitdruklik of implisiet, met betrekking tot die Webwerf of die inligting verskaf op die Webwerf nie, en spesifiek, maar sonder beperking, maak ons geen voorstellings en verskaf ons geen waarborg dat die Webwerf pasgemaak sal word om aan jou persoonlike vereistes of verwagtinge te voldoen nie, dat die inligting wat op die Webwerf verskaf word, korrek, volledig, akkuraat of betroubaar sal wees of dat toegang tot die Webwerf ononderbroke of foutvry sal wees nie.  

15.3. Ons kan nie verantwoordelik gehou word nie, en ontken alle aanspreeklikheid, vir enige verlies, aanspreeklikheid, besering, uitgawe of skade (hetsy direk, indirek, toevallig, bestraffend of gevolglik) van enige aard, voortspruitend uit nalatigheid, en wat gely word deur enige persoon wat die Webwerf besoek, gebruik of daarop staatmaak nie.

16. Rapportering

16.1. Enige onderbrekings in die werking van die Webwerf of enige ander probleme kan by die e-posadres van editor@terloops.co.za of by die e-posadres van dpo@showmax.com rapporteer word. Die Administrateur sal op enige eis, bewering of klagte reageer binne 30 dae ná die aanmelding daarvan.

17. Laaste bepalings

17.1 Hierdie Bepalings en Voorwaardes het op 1.11.2021 in werking getree.

17.2 Die vorige weergawe van hierdie Bepalings en Voorwaardes is hier beskikbaar.

Wat, waar en wanneer?

Ons kies en keur die beste plaaslike en internasionale sepies, reeks en flieks om nou op Showmax, DStv en Netflix te kyk.

Sien ook Meer

Jy sal hou van:

15

Van ‘Bridgerton’ tot ‘Shaka iLembe’: 15+ periodedramas om nou te kyk

Van die Shelby-broers se bloederige vuiste in ‘Peaky Blinders’ tot dáái koetstoneel in die derde seisoen van ‘Bridgerton’. Hier is ons keur van die beste periodedramas wat jy tans kan stroom. 

Meer
18

Wat om te kyk: 18+ epiese boeke wat in TV-reekse omskep is

Soveel boeiende boeke wat omskep is in soveel skitterende TV-reekse. Hier is ons keur van dié reekse wat jou gaan bekoor, inspireer en ontroer.

Meer

Redakteurskeuse vir Junie 2024: Grootse ‘House of the Dragon’ keer terug, Federer se finale dae, Celine Dion se stryd, en nog

Wat om te kyk: Roerende dokkies oor Celine Dion en Roger Federer, die tweede seisoen van die epiese 'House of the Dragon' en deel twee van 'Bridgerton' se derde seisoen tel onder my keur van TV-vermaak vir vandeesmaand se redakteurskeuse.

Meer

Jou ‘Diepe Waters’-gids vir Junie 2024

Daar is ’n skokkende voorval by die swemklub, Zelda is ongelukkig en ’n onwelkome gas verskyn op Sanet se drumpel. Dít en nog meer is waarna 'Diepe Waters'-kykers in Junie kan uitsien. Hier is ons handige kykgids.

Meer
Sien alle opsies